dorITa

BHP, HACCP, Kadry, Programowanie

Kadry i Płace, ZUS, PFRON

Świadczymy usługi związane ze stosunkiem pracy:

KADRY:

 • sporządzanie dokumentów dot. stosunku pracy
 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, o dzieło i innych
 • ewidencjonowanie okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp
 • ewidencjonowanie urlopów
 • sporządzanie świadectw pracy
 • doradztwa w zakresie prawa pracy
 • pomoc w wykonaniu zaleceń, nakazów decyzji pokontrolnych inspektorów nadzoru (PIP, SANEPID, ZUS i inne)

PŁACE, ZUS, PFRON:

 • listy płac
 • deklaracje dla ZUS
 • deklaracje dla US
 • deklaracje dla PFRON
 • doradztwo w zakresie ZUS i PFRON, GUS