dorITa

BHP, HACCP, Kadry, Programowanie

Nadzór i szkolenia BHP

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada pracodawca!

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • stały nadzór BHP
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji BHP
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP
 • współpraca z laboratoriami
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 • pomoc w wykonywaniu zaleceń i nakazów pokontrolnych Inspektorów Pracy(PIP) i Inspektorów Sanitarnych (SANEPID)

Przeprowadzamy szkolenia BHP:

 • wstępne
 • okresowe dla:
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Nasza firma zapewnia:

 • programy poszczególnych rodzajów szkolenia, opracowane dla poszczególnych grup stanowisk
 • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne
 • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia szkoleń oraz na życzenie dojazd do klienta i szkolenie w miejscu przez niego wyznaczonym
 • wyposażenie dydaktyczne do właściwej realizacji programów szkolenia

Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie dla każdego klienta w zależności od rodzaju szkolenia i liczebności uczestników.