dorITa

BHP, HACCP, Kadry, Programowanie

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points
System, który identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.

Świadczymy usługi w zakresie systemu HACCP

  • tworzenie dokumentacji systemu HACCP (procedury, instrukcje, księga HACCP, inne)
  • wdrażania systemu HACCP
  • audytowania systemu HACCP
  • doradztwa w zakresie przepisów prawa żywnościowego
  • szkoleń dot. systemu HACCP
  • pomoc w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Inspektora Sanitarnego (Sanepidu)